Teória a praktický výcvik

 

Teoretická príprava sa uskutočňuje v moderne zariadenej učebni na Ružindolske ulici 19 v Trnave 2 krát do týždňa v poobedňajších hodinách.

Učebná osnova pre skupinu B, s AC bez AT - teória

 

Skratka Názov Počet Hodín
 PCP Pravidlá o cestnej premávke 20
 NVU Náuka o vozidlách a ich údržba 2
 TVV Teória vedenia vozidla 3
 ZBJ Zásady bezpečnej jazdy 4
 OP Opakovanie 3
   Spolu 32 hodín

 

Učebná osnova pre skupinu B, s AC bez AT - praktický výcvik

Skratka Názov Počet Hodín
     
AC Autocvičisko 3
MP Mierna intenzita cestnej premávky 12
ZP Zvýšená intenzita cestnej premávky 20
PU Praktická údržba 3
  Spolu 38

 

Jazdy si môžete naplánovať od skorých ranných do neskorých večerných hodín, vrátane víkendov s možnosťou vyzdvihnutia a vyloženia na Vami vybranom mieste.