Teória a praktický výcvik

 

Teoretická príprava sa uskutočňuje v moderne zariadenej učebni na Ružindolske ulici 19 v Trnave raz do týždňa v poobedných hodinách.

Učebná osnova pre skupinu B, s AC bez AT - teória

 

Skratka Názov Počet Hodín
 PCP Pravidlá o cestnej premávke 20
 NVU Náuka o vozidlách a ich údržba 3
 TVV Teória vedenia vozidla 2
 ZBJ Zásadyy bezpečnej jazdy 4
 OP Opakovanie 3
   Spolu 32 hodín

 

Učebná osnova pre skupinu B, s AC bez AT - praktický výcvik

Skratka Názov Počet Hodín
OV Oboznámenie s vozidlom 1
AC Autocvičisko 8
MP Mierna intenzita cestnej premávky 3
ZP Zvýšená intenzita cestnej premávky 26
PU Praktická údržba 3
  Spolu 41

 

Jazdy si môžete naplánovať od skorých ranných do neskorých večerných hodín, vrátane víkendov s možnosťou vyzdvihnutia a vyloženia na Vami vybranom mieste.