Kondičné jazdy

Kondičné jazdy sú určené všetkým, ktorí dlhšiu dobu nešoférovali, potrebujú sa zdokonaliť v riadení vozidla, potrebujú získať nové poznatky alebo sa boja šoférovať v dnešnej hustej premávke. Počet hodín a priebeh si určíte sami a tiež si určíte, v čom sa chcete precvičiť. Po absolvovaní kondičných jázd s tým už nebudete mať problém.