V cene za kurz je:

• 25 hod. teoretickej prípravy
• 29 hod. praktickej jazdy
• 8 hod. autocvičisko
• 3 hod. praktickej údržby

K  cene za kurz je nutné pripočítať:

- 33 EUR - kolok potrebný pri záverečnej skúške

- 16 EUR  - úhrada lekárovi za potvrdenie tlačiva "Záver o lekárskej prehliadke žiadateľa

- 22 EUR - kurz poskytovania prvej pomoci

-  6,50 EUR - kolok potrebný pri žiadosti o vydanie VP

 

Kurz je možné uhradiť na splátky, pričom poslednú splátku treba uhradiť najneskôr v deň skúšok.