V cene za kurz je:

• 25 hod. teoretickej prípravy
• 30 hod. praktickej jazdy
• 8 hod. autocvičisko
• 1 hod. praktickej údržby

K  cene za kurz je nutné pripočítať:

50 EUR - kolok potrebný pri záverečnej skúške

16 - 30 EUR  - úhrada lekárovi za potvrdenie tlačiva Záver o lekárskej prehliadke žiadateľa

22 EUR - kurz poskytovania prvej pomoci

6,50 EUR - kolok potrebný pri žiadosti o vydanie VP

 

Kurz je možné uhradiť na splátky, pričom poslednú splátku treba uhradiť najneskôr v deň skúšok.